newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej
There are no translations available.


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Read more...

news

Fundacja "Krzyżowa" liderem nowego projektu transnarodowego na rzecz mobilności na rynku pracy. Wizyta studyjna w Hamburgu – 22 – 25.05.2017
There are no translations available.


W dniach 22-25 maja w Hamburgu odbędzie się wizyta studyjna partnerów i uczestników projektu "Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej", którego liderem jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Read more...
 
Wymiana szkolna Garwolin-Gröbzig po raz pierwszy w Krzyżowej! 29.05.-02.06.2017 Krzyżowa
There are no translations available.

W dniach 29.05.-02.06.2017 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej będzie gościć grupa uczniów ze szkół partnerskich w Garwolinie (Polska) i Gröbzig (Niemcy).

Współpraca między szkołami trwa od kwietnia 2014, kiedy to obie strony podpisały umowę partnerską, w której wyraziły chęć i gotowość do realizacji wspólnych działań. Do tej pory w ramach partnerstwa udało się zorganizować trzy spotkania młodzieży oraz projekt eTwinning.

Miejscem czwartego spotkania będzie Krzyżowa. Przygotowania trwają - wszystko jest już dopięte prawie na ostatni guzik.

Read more...
 
Będzie ich blisko 100! Wymiana szkolna Pajęczno-Hannover 19.-24.05.2017
There are no translations available.


Już po raz kolejny w maju przyjedzie do Krzyżowej grupa młodzieży z Pajęczna i Hannoveru.

Uczniowie będą mieli możliwość m.in. zapoznania się z bogatą historią Krzyżowej oraz wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i punktach programu. Młodzież będzie miało również okazję zapoznać się z historią naszego regionu.

Jedną z cech szczególnych tego projektu może być liczba uczestników - blisko 100 osób robi z pewnością duże wrażenie.

Read more...

gallery


Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”Summer Projects
KRZYŻOWA


 
International Conference Centrum

 

krzyżowa foundation for
mutual understanding in europe

krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305