newsletter
Pl
De 
75. rocznica pierwszego spotkania Kręgu z Krzyżowej w Krzyżowej


W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy.

Do doświadczeń tych nawiązywała później część polskiej opozycji demokratycznej, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Fundacji „Krzyżowa” – grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów – odwoływali się do tego dziedzictwa i postanowili w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla.

Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się zatem w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Jest ono zarazem impulsem dla wszystkich działań prowadzonych w codziennej pracy Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, która poczuwa się do obowiązku depozytariusza tej spuścizny.

Przypadająca w tym roku 75. rocznica pierwszego (22-25 maja 1942 r.), oraz drugiego (16-18 października 1942 r.), a niebawem także trzeciego (mającego miejsce 12-14 czerwca 1943 r.) spotkania Kręgu w Krzyżowej jest dla nas dodatkową motywacją do ponownego zastanowienia się nad wartościami, które stały u podstaw działań tej grupy: odpowiedzialności za dobro wspólne, poszanowania dla drugiego człowieka, przywiązania do demokratycznych form ustrojowych oraz przekonania o konieczności współpracy ponad podziałami.


dr Robert Żurek
dyrektor Akademii Europejskiej
Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Więcej …

aktualności

Fundacja "Krzyżowa" liderem nowego projektu transnarodowego na rzecz mobilności na rynku pracy. Wizyta studyjna w Hamburgu – 22 – 25.05.2017

W dniach 22-25 maja w Hamburgu odbędzie się wizyta studyjna partnerów i uczestników projektu "Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej", którego liderem jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.
Więcej …
 
Wymiana szkolna Garwolin-Gröbzig po raz pierwszy w Krzyżowej! 29.05.-02.06.2017 Krzyżowa

W dniach 29.05.-02.06.2017 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Krzyżowej będzie gościć grupa uczniów ze szkół partnerskich w Garwolinie (Polska) i Gröbzig (Niemcy).

Współpraca między szkołami trwa od kwietnia 2014, kiedy to obie strony podpisały umowę partnerską, w której wyraziły chęć i gotowość do realizacji wspólnych działań. Do tej pory w ramach partnerstwa udało się zorganizować trzy spotkania młodzieży oraz projekt eTwinning.

Miejscem czwartego spotkania będzie Krzyżowa. Przygotowania trwają - wszystko jest już dopięte prawie na ostatni guzik.

Więcej …
 
Będzie ich blisko 100! Wymiana szkolna Pajęczno-Hannover 19.-24.05.2017

Już po raz kolejny w maju przyjedzie do Krzyżowej grupa młodzieży z Pajęczna i Hannoveru.

Uczniowie będą mieli możliwość m.in. zapoznania się z bogatą historią Krzyżowej oraz wzięcia udziału w wielu ciekawych warsztatach i punktach programu. Młodzież będzie miało również okazję zapoznać się z historią naszego regionu.

Jedną z cech szczególnych tego projektu może być liczba uczestników - blisko 100 osób robi z pewnością duże wrażenie.

Więcej …

galeria

Ksiądz Bolesław Kałuża:
„Tej mszy nie wolno nam zapomnieć”
Projekty letnie
KRZYŻOWA


 
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne


 

fundacja "krzyżowa"
dla porozumienia europejskiego
krzyżowa 7, 58-112 grodziszcze
tel: 74 85 00 300
fax: 74 85 00 305